Maten på Plankan serveras i samarbete med Två kök.

P.g.a Covid 19 har vi endast öppet för de som jobbar i Lindbäcksfabriken

Maten på Plankan serveras i samarbete med Två kök.